експресно изпълнение

В зависимост от продукта, който сте избрали ние можем да го отпечатим за 4 или 6 часа.

За да бъдем коректни искаме да напомним следното:  

  • Избраното от вас време за печат е максималното време за отпечатване на поръчката.
  • Времето за печат тече само през официалното работно време.
  • Работните дни са от понеделник до петък от 9:00 до 18:00. Официалните почивни дни не се включват във времето за печат.
  • Файлове получени след 18:00 се проверяват на следващия работен ден след 9:00.
  • След получаване на файловете в print.bg, те се проверяват и поръчката минава в режим "изпълнява се". Тогава започва да тече времето за изпълнение. Поръчката се смята за приета когато е платена, файловете са проверени и са без проблеми. Ако поръчката включва пробен отпечатък или проверка на файла по e-mail или факс, отчитането на времето за печат започва след одобрението му.
  • Към времето за изпълнение трябва да се добави и времето за доставка, което зависи от избрания начин на доставка.
  • Ако файловете не отговарят на изискванията на PRINT.BG, поръчката остава в режим “проблемна” до коригирането на файловете от клиента. Времето за печат започва да се отчита от момента на качването и проверката на новите файлове.

 

PRINT.BG сключва облог с всички свой клиенти, че при забавяне на приета поръчка за отпечатване ще направи 100% отстъпка от цената й.

Повече за сроковете за приемане и печат можете да прочетете в помощен център/как се смята времето за печат?

 


©2005 - 2022 PRINT.BG. Всички права запазени.